Stowarzyszenia Agroturystyczne

Prezentujemy Państwu wykaz Stowarzyszeń Agroturystycznych funkcjonujacych w regionie Warmii i Mazur, w tym zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Stowarzyszenia te zrzeszają kwaterodawców prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz świadczących usługi w zakresie turystyki wiejskiej.

Kontakt z PFTW "Gospodarstwa Gościnne"
Al. Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów
tel. 81 501 43 11
e-mail: federacja@agroturystyczna.pl
www.agroturystyka.pl

Wykaz Stowarzyszeń Agroturystycznych w regionie

WARMIACY

Bartoszyckie Stowarzyszenie Agroturystyki
tel. 89 762 63 01
e-mail: graplast@op.pl

EKOROZWÓJ - MAZURY

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych
tel. 87 421 70 77
e-mail: afaliszewski@wp.pl
www.mazury.agroturystyka.pl

MAZURY

Piskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
tel. 87 423 20 33

MAZURSKA KRAINA

Stowarzyszenie Agroturystyczne
tel. 87 521 55 51
e-mail: mazurskakraina2@wp.pl
www.agroturystyka.mazury.info

PIECKI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach
tel. 89 742 1152
e-mail: peczek@wp.pl

ZIELONE MAZURY

Stowarzyszenie Zielone Mazury

MAMRY

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
tel. 87 247 62 55
e-mail: stwmamry@wp.pl
www.stw.mamry.pl

MIŁKI

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
tel. 87 421 11 74
tel. kom. 500 250 841
e-mail: stw_milki@wp.pl
www.free.of.pl/a/agromilki/

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
tel. 607 213 064
e-mail: janczary@janczary.pl
www.warmia-mazury.agroturystyka.pl
www.namazurach.pl

EŁK

Ełckie Stowarzyszenie Agroturystyczne
tel. 87 619 94 66
e-mail: rejrat@box43.pl